Årsmöte i Smyrnaförsamlingen

 

Vittsjö. Smyrnaförsamlingen i Vittsjö har hållit årsmöte. Till föreståndare valdes Christer Ruderstam med Claes Ruderstam som vice föreståndare. I styrelsen ingår BrittMarie Troedsson, som omvaldes till ordförande med Claes Ruderstam som vice, Monica Reinhart, Gunborg Ivarsson, Juhani Nilsson, Christina Malmberg . Till styrelseersättare valdes Mikael Nilsson och Gösta Lundstedt.

Under det gångna året har Smyrna församlingen hållit gudstjänster , bönesamlingar och söndagscaféer . Smyrna vill göra skillnad för de flyktingar som kommit till Vittsjö och medverkar i Lördagsfika i församlingshemmet och har utdelning av kläder och husgeråd i Smyrnakyrkan. Tack till alla generösa Vittsjöbor som skänkt till detta ändamål.

Varje onsdag är det öppet Språkcafé i Smyrna mellan klockan kl 14 - 16, då man kan mötas över en enkel fika tillsammans med våra nya Vittsjöbor. Smyrna har också haft ett givande ekumeniskt samarbete med övriga kyrkor i Vittsjö med gemensam bön varje månad och mötesserie r med bland annat tältmöten i maj.

Top