Ballonger och vimplar i kyrkan

 

VITTSJÖ. Kyrkklockorna kallade till samling i kyrkan på Påskdagen. Besökarna strömmade till för att delta i dagen gudstjänst som förrättades av Carl-Olof Danielsson. Helgedomen var extra pyntad denna dag med påsklilja vid varje bänkrad, ballonger och vimplar som symbol för Påskdagen.

Ungdomskören som medverkade i Vittsjö kyrka.

Ungdomar med påskliljor i händerna tågade in i procession under psalmsång. Med trumpet medverkade Per Danielsson under psalmsångerna. Barnkören sjöng under ledning av Kerstin Sturesson. Dagens predikan hölls av Carl-Olof Danielsson som markerade dagens kristna händelse genom tända ljus i transportabel ljuskrona.

Barnkören som sjöng sånger om påskhelgen.

Ungdomskören sjöng flera påsksånger under Mats Lunnergårds ledning. Efter ytterligare sång avslutades gudstjänsten och varje besökare erhöll var sin påsklilja vid utgången från helgedomen. Dessutom delades det ut påskgodis.

Ungdomar delade ut påskliljor till besökarna i kyrkan.

Dessa tre yngre ungdomar tillhörde skaran av besökarna i kyrkan.

Top