Vägkyrkan i Farstorp står på stabil grund

Farstorp. Vägkyrkan i Farstorp ingår i de cirka 50 Sommarkyrkorna i Lunds stift. Hur många av dessa Sommarkyrkor som är klassade som Vägkyrka är inte helt klarlagt. Inom närområdet finns även Hörja Vägkyrka. Tidigare har också Ignaberga gamla kyrka klassats som Vägkyrka. Det ställs vissa krav om en helgedom skall få klassas som Sommarkyrka och eller Vägkyrka.

Vägvisningen är uppenbar att detta är Farstorp kyrka!

Farstorp Vägkyrka är kanske den som har mest publikdragande program. Under innevarande år, 2017 var totala besöksantalet 830, fördelade på elva dagar. Flest besökare i den gamla helgedomen från slutet av 1100 talet var 105 personer som kom för att lyssna till Dan- Inge Olsson från Sösdala.

Farstorp församling ingår numera i Bjärnum pastorat. Inom Farstorp församling finns omkring 700 bofasta.


Här är det stor aktivitet särskilt under två sommarveckor.

Tanken på en Vägkyrka i Farstorp började så sakta att växa fram. Kyrkorådet beslutade 1990 att starta denna utåtriktade verksamhet. Då beslutades att Vägkyrka skulle arrangeras måndag- fredag under två veckor. Visserligen finns det en del idealister kvar i denna landsbygdsort. Men, att engagera personal under två arbetsveckor var att skjuta över målet!

Stämningen var god vid kaffeborden.

Då anmälde sig de fyra kyrkvärdarna att ställa sina krafter till förfogande. Dessutom beslutades att församlingens präst skulle ingå i gruppen. Så blev det också och fungerar prima även i år. Viss förändring i pastoratsindelningen har skett. Farstorp och Hästveda var tidigare ett pastorat. Hästveda och Farstorp borde tillhöra Hässleholm pastorat ansågs från högsta beslutande myndighet. Detta passade inte Farstorp som hade vanan inne att mer sköta sig själv. I stället för att hamna i utkanten av Hässleholm pastorat begärde och erhöll löfte att tillhöra Bjärnum pastorat. Numera är det alltså kyrkoherden i Bjärnum som ingår i kommittén för Vägkyrkan i Farstorp. Vägkyrkan infaller ofta under semestertid och i år var det åter tillförordnade kyrkoherden i Bjärnum, Staffan Örneskans som ingått i kommittén.

Elsie Engkvist tog några minuters kaffepaus i en undangömd vrå.

Ända sen starten 1990 har kyrkvärd Elsie Engkvist, Ubbarp ingått i kommittén. Vid varje samling har hon haft huvudansvaret för verksamheten inom köksregionen i församlingshemmet. Dessutom finns övriga kyrkvärdar på plats för att serva besökarna då de kommer från Vägkyrkan. Besöksantalet till Vägkyrkan har ökat år efter år och detta ställer även högre krav på ansvariga för den lekamliga utspisningen. Hittills har ingen klagat på denna service då ”h(j)ulbordet” är dukat i god tid och klart för ingrepp!

Ingrid Nilsson och Elsie Engkvist var två värdinnor vid en av årets Vägkyrkor.

Varje programpunkt i kyrkan kostar några slantar men kyrkorådet har inte varit knussliga då Vägkyrkan begärt ekonomiskt stöd. Visserligen kostar ”kyrkkaffet” en frivillig slant men dessa slantar delas mellan Vägkyrkan och någon hjälporganisation, främst inom kyrklig verksamhet. Främst har det varit lokala sång- och musikförmågor som under åren har medverkat i Vägkyrkan. Vid några tillfällen har även artister från andra ”provinser” medverkat men som har eller har haft anknytning till bygden.

Stämningen var lika trivsam i församlingshemmet för två år sen.

Inom hela landet finns nära 400 Sommarkyrkor varav en del är Vägkyrkor. Två av dessa är kyrkorna i Farstorp och Hörja. Redan vid detta tillfälle är en av programpunkterna bokad för nästa års Vägkyrka i Farstorp. Nästa större samling i Farstorp kyrka blir den 20 juli då ”Tjernobylbarnen” från Ukraina och Broby kommer att underhålla.

Top