Biskop Tyrberg gick vilse i Vittsjö!

Vittsjö. Vittsjö församling och hembygdsförenings kyrksöndag samlade nästan fullbänkad kyrka. Dragplåster var dels biskop Johan Tyrbergs första officiella besök i kyrkan. Dels var det traditionella samlingen i församlingshemmet med ”äggakaga”. Förglömmas skall inte hembygdssångarna som förgyllde med Vittsjötoner i kyrkan och församlingshemmet.

Hembygdsmusikerna sjunger i kyrkan.

Den allra första riktiga hembygdssöndagen i kyrkan var 1985. Sen har det fortsatt, de senare åren med hemlagad ”äggakaga”, så även i år. Förutom musikernas medverkan i kyrkan och församlingshemmet hade de även ansvaret för gräddning av en mängd ”äggakager”.

Året var 1985 då museet på kyrkans vind var färdigt och efter visst motstånd kom dagen att kallas för hemvändardag. Även denna dag var kyrkan fullsatt då det för allra första gången en kvinnlig präst tilläts hålla gudstjänst i kyrkan. Det var inte utan problem men genom snabba och välfunna argument blev det klartecken, inte utan motstånd. Då var det teologie studerande Ann Charlotte Hansson som hade venia och rätt att förrätta gudstjänst. Ann Charlotte är numera kyrkoherde i Härjedalen.

Johan Tyrberg höll dagens predikan från predikstolen.

Efter klockringningen i kyrkan inledde sånggruppen med en hembygdslåt till melodi: Jag har hört. Solisten Marie Bengtsson sjöng om ”urgamla kors” med deltagande av gruppen. Dagens predikan hölls av biskop Johan Tyrberg som har sina fäderne rötter just i Vittsjö. Musikerna sjöng ytterligare ett par bygdelåtar innan unisona psalmen De skall gå, sjöngs. Som postludium spelade och sjöng trion Malin Bengtsson, Marie Bengtsson och Mats Lunnergård.

Johan Tyrberg utrustad med mitra och kräkla i Vittsjö kyrka.

I församlingshemmet välkomnade sånggruppen. De sjöng bland annat Vittsjövisan med lokal anknytning till Stensmyr! Flera fat med ”äggakaga” dukades fram och dagens gäster försåg sig med ansenliga bitar och försökte täcka över tilltaget med sylt! På plats i församlingshemmet fanns två biskopar, emeritus Karl Johan Tyrberg samt hans brorson Johan Tyrberg. Flera långväga gäster hade samlats och bekantskaper återupptogs.

Musikerna sjunger friskt i församlingshemmet.

Johan Tyrberg berättade om sina ofta dramatiska upplevelser under sommarlov i Vittsjö. Diverse händelser avstod har att delge! Vid sin tjänstgöring som soldat inom militära fick han uppgiften att anlägga en försvarslinje mot fientligt anfall. Denna linje skulle förläggas just i Vittsjö och de militära kartorna finns fortfarande tillgängliga. Fortfarande använde han dessa kartor för att bland annat utforska stigar. Han sökte vart stigen bär men undviker att finna stigens upphov! Med eller utan karta vandrade han vilse och hans flickvän började bli orolig. Följ mig, svarade Johan! Han berättelse övergick till lättsam andakt.

Biskoparna Johan Tyrberg och Karl Johan Tyrberg samtalar i församlingshemmet.

Talaren tackades med applåder för sin medverka och en Snapphane i tenn överlämnades. Från sånggruppen överlämnade Marie Bengtsson en blomma.

Top