Vittsjö Verum pastorat 2017

VITTSJÖ. Huvudgudstjänsterna i Vittsjö församling besöktes av 4 063 personer under 2017. Julbönen samlade 286 besökare. I Emmaljunga församlingshem har hållits 14 gudstjänster. Vidare har det hållits gudstjänster ute i de olika byarna.

Kyrkan i vårskrud är centrum för verksamheten.

14 dop har skett i kyrkan och tre vigslar har förrättats, Dessutom har hållits 24 begravningsgudstjänster. Tio ungdomar har konfirmerats i kyrkan. Inom församlingen finns två aktiva syföreningar. Församlingen har hållit andakt på vårdhemmen 12 gånger och soppluncher har arrangerats med i genomsnitt 40 besökare.

Studiebesök i skånska landsortskyrkor samlade 18 deltagare per besök. Tältmötesserie har hållits och två sångkvällar vid Sjöstugan har arrangerats.

13 personer har lämnat Svenska kyrkan medan fem personer har inträtt i församlingen.

VERUM. I Verum församling har hållits 33 huvudgudstjänster med 1 449 deltagare. Tre lokala organisationer har arrangerat kyrksöndag och Verumskören har medverkat vid flera tillfällen. Musik i sommartid/-kväll har ordnats vid två tillfällen med sammanlagt 272 deltagare. Luciagudstjänsten bevistades av 128 besökare.

Syföreningen har haft åtta sammankomster samt ansvarat för gravsmyckningskaffe till 128 besökare.

Vidare lämnas redogörelse för barnverksamheten, sång- och musiklivet i pastoratet. Församlingarna har fyra sångkörer som ofta har medverkat i gudstjänster. Kyrkokören firade under året sitt 100 års jubileum med konsert i kyrkan.

Top