Friluftsgudstjänst med vällingklocka

VITTSJÖ. Det var 41:a året som gamla vällingklockan på Uggletorpsstugan kallade till friluftsgudstjänst. Drygt 25 besökare lyssnade till den ihåliga klangen från klockan. Sen tog komminister Stefan Dahlström hand om programmet där svenska fanan var i topp på stången.

Stugan kom på plats 1925 då den hade skänkts av Sander Nilsson på Uggletorp.

Besökare vid friluftsgudstjänsten vid Uggletorpsstugan.

Dåvarande hembygdsnämnd var värdar för stugan som hade en del av inventarierna bevarade. Numera är det hembygdsföreningen som har tillsynen och skötseln av stugan som ägs av Hässleholm kommun.

Friluftsgudstjänsten som även kunde varit gökotta fast i avsaknad av fågellätet. I stället blev det inledningspsalmen "Morgon mellan fjällen" som ljöd över Vittsjöns inbuktning i Viken. Genom de grönskande trädens bladverk glimmade solen fram under psalmen "Likt vårdagssol". I predikan framhöll Dahlström bland annat att vi skall använda naturens förmåner med förstånd och måtta.

Efter ytterligare psalm avslutades gudstjänsten med psalmen om ”Sol och måne”.

Stefan & Yvette Dahlström intar lekamliga födan efter gudstjänsten.

De flesta av besökarna slog sig till ro med förmiddagsfika under trevlig samvaro innan gästerna tog sig till sina bostäder med skilda fordon.

Top