Kyrkturen följde Wiwallius ridväg

VITTSJÖ. Ett antal kyrkligt intresserade deltog i årets kyrkresa med nordliga mål. Första målet var kyrkan i Visseltofta där Krister Weidenmark tog hand om resenärerna. Kyrkan byggdes liksom flera andra kyrkor i trakten på 1100 talet. I koret fanns bland annat träskulpturer som återfanns på kyrkans vind. Dessa har restaurerats och finns nu på plats i den åldriga helgedomen.


I Visseltofta kyrka var det Krister Weidenmark som informerade.

Nuvarande kyrkan i Visseltofta har byggts till flera gånger. Vid senaste utökningen av tornet saknades kontanter. Då såldes församlingens brudkronan för att få in pengar. Denna brudkrona har spårats men saknas fortfarande i kyrkan. Under lång tid var Verum och Visseltofta församlingar eget pastorat innan dessa församlingar kom att tillhöra Vittsjö pastorat 1962. Sen 1973 tillhör Visseltofta församling Osby pastorat.


Vidar Lundbäck i samspråk med Carl-Olof Danielsson i Hallaryd kyrka.

I Hallaryd kyrka var det humoristiske och sakkunnige Vidar Lundbäck som som informerade. Genom sitt engagemang som kyrkomusiker kände han kyrkans historia där denna tredje kyrka är byggd över ”brännvinshålan”.Inom församlingens verksamhet finns omfattande musikalisk verksamhet med bland annat en grupp som spelar psalmodikon. Besökarna fick även vetskap att den väg som var dagens färdväg hade en gång ridits av av den kände bedragaren Wivallius. Han tilltvingade sig en gång i tiden vigsel i Hallaryd kyrka. Lundbäck förmedlade vidare med humor flera historiska händelse i bygden. Som avslutning på dagens kyrkresa samlades resenärerna på Rasta i Markaryd för gemensam måltid. Dessa kyrkresor började i slutet av 1960 talet och har fortsatt sen dess.

Dagens färdledare var Margit och Ebbe Persson. Nästa kyrkresa blir på vårkanten nästa år. Planering pågår!

Top