Örneskans händelserika liv som präst i 60 år

Bjärnum. Kommunister Staffan Örneskans i Bjärnum är sannolikt den präst som har längst anställningstid som präst i hela landet. Nämligen 60 år som aktiv präst. Denna jubileumsdag firades i Farstorp församling där han är församlingspräst.

Den som inte syns finns inte, framhåller Staffan Örneskans. Med dessa ledande ord i tanken har han besökt de 24 byarna i ”sin” församling i Farstorp.


Staffan Örneskans som varit präst i 60 år av sina 83 år.

Staffan har prästerligt påbrå då hans farfar var präst, musiker samt riksdagsman med Kalmar som bostadsort. Han blev inspirerad av detta yrke och prästvigdes i Lund domkyrka som den yngste präst i landet vid detta tillfälle.

Närheten till Öland var anledningen att han var sommarpräst på detta ö land. Där hade han också konfirmandläsning samt konfirmation i Färjestaden. På lediga stunder spelade han fotboll med sina konfirmander. Idrottsliga intresset var anledning till utnämningen till fotbollspräst vid flytning till Helsingborg. Vid tjänstgöring i Tyringe fortsatte idrottsliga intresset där han till och med höll konfirmation på isrinken. Med det idrottsliga hockeylaget åkte Staffan till Österrike med en veckas aktivitet.

Färden ställdes åter till Helsingborg där Staffan ha tjänstgjort i stadens alla kyrkor. Vid närheten till Öresund lät Staffan byggda upp ett stillhetens kapell som under några år besöktes av 100 000 människor som behövde stillhet och ro.

-Kan du börja som präst i Tyringe i morgon? frågade en präst från Tyringe som tidigare sonderat terrängen.

Dan efter var han i Tyringe. Där hade Staffan sin prästtjänst i 4,5 år. Avståndet till Västra Torup var inte så avlägset och där fanns en hembygdsförening. Staffan kom med i föreningens styrelse och innehar ännu detta uppdrag. Varje år håller han korum från hästryggen vid samling på hembygdsgården


Staffan Örneskans håller korum från hästryggen

Några spelkunniga bildade en musikgrupp, bestående av bl a. Örneskans och Gladers. Staffan började blåsa i klarinett i slutet av tonåren och sen har det fortsatt även i Farstorp

-Mitt kall är att genomföra min tjänst, säger 83 årige Staffan Örneskans.

För att utföra uppdragen måste man synas ute bland människor och därför är Staffan bekant med de allra flesta boende i Farstorp där han har sin huvudsakliga prästgärning. För ett par år sen ordnades fotbollsgudstjänst följd av bygudstjänst.


Allt finns dokumenterat i Örneskans arbetsrum, kanske för framtida avhandling!

Fortfarande är Staffan Örneskans regementspastor i Eksjö. Även i år ställs färden till Eksjö andra söndagen i juni månad. Då blir det korum på stadens torg med Örneskans på hästryggen. En musikkår jämte en skara ryttare förhöjer stämningen vid den pampiga högtiden.

Visserligen är Staffan Örneskans anställd på halvtid med halvfart. Antagligen har automatväxeln fortsatt upp för att följa den verkliga framfarten. Någon automatbroms finns inte!

60 årig prästgärning firades i Farstorp
Text: Bertil Nilsson Foto epe

FARSTORP. Den 14 december 1958 prästvigdes Staffan Örneskans i Lunds domkyrka. Sedan dess har han varit aktiv präst - och Staffan jobbar fortfarande, 83 år gammal. Tredje söndagen i advent kom 100 personer till en särskild jubelgudstjänst i Farstorps kyrka. Detta för att fira hans 60 år som präst. I kyrkan läste ett par privatpersoner egenhändigt skrivna böner. Efter förrättningen i kyrkan gick de flesta vidare till församlingshemmet, där Staffan Örneskans och hustrun Gunnel Götesdotter Örneskans bjöd alla på glögg och pepparkakor, ett par slags smörgåstårtor samt kaffe och tårta. Ett rikt blomster- och presentbord fylldes på. Kyrkofullmäktiges ordförande i Bjärnums pastorat, Staffan Andersson, Gammalstorp, Farstorp, talade och tackade den populäre prästen för allt det jobb han gör. Andersson pratade för kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd.

- Det är ibland lite svårt för oss något yngre att orka hänga med i ditt tempo, förklarade ordföranden. Vi gläds över all din entusiasm.

I både kyrkan och församlingshemmet förekom massor av sång och musik. Gruppen Farstorp All Stars spelade och sjöng både psalmer, sånger, visor och lättare material. Staffan Örneskans gav glimtar från sin verksamma 60 år. I gruppen ingick Gunnar "Banjo-Lasse" Larsson, Hästveda, Ragnar Carlsson, Bjärnum, Anders Lennartsson, Farstorp, Peter Nylander, Farstorp, Erling Lund, Mala, Rolf Persson, Mala , och Staffan Örneskans, Bjärnum.

Bland andra var var det 96 årige Gunnar Larsson och 91 årige Ragnar Karlsson som uppvaktade. Bertil Nilsson

Top