Avlidna/jordfästa i Vittsjö Verum pastorat 2019

Genom tillmötesgående från pastorsexpeditionen är denna legala förteckning möjlig. Avlidna/jordfästa i Vittsjö, Verum församlingar 2019 som är gravsatta på kyrkogården.

Avlidna/jordfästa i Vittsjö pastorat 2019:Vittsjö församling
Andersson Gull-Britt 76 år
Andersson Icc 74 år
Bengtsson Brita 86 år
Bengtsson Börje 78 år
Bengtsson Kaj 83 år
Bertinsson Gert-Inge 70 år
Davidsson Folke 98 år
Drett James 84 år
Ekman Lena 61 år
Gester Selwyn 82 år
Gullstrand Hjördis 92 år
Gustafsson Greta 86 år
Johansson Britt 77 år
Johansson Christina 59 år
Johansson Gun 85 år
Jönsson Bertil 67 år
Karlsson Majvy 71 år
Kotilainen Erkki 80 år
Lindström Dan 78 år
Lundstedt Lennart 75 år
Lundström Edit 100 år
Matthai Inger 87 år
Nilsson Sune 86 år
Ohlin Kjell 71 år
Olsson Jonas 70 år
Persson Per-Henrik 65 år
Petersson Sven 80 år
Pettersson Johan 87 år
Rosenkvist Asta 96 år
Schleich Gunnel 83 år
Sjöberg Nanna 95 år
Svensson Lena 69 år
Svensson Sten 91 år
Tillberg Gunvor 104 år
Vemmenby Sten Elver 92 år
Wallberg Anders 66 år

Verum församling
Bengtsson Herbert 82 år
Cehlin Birgit 93 år
Eilard Björn 89 år
Forsberg Sten 86 år
Ivansson Ingvar 79 år
Karlsson Bengt 86 år
Karlsson Lena 72 år
Månsson Herta 99 år
Ulfsax Kerstin 73 år
Wifalk Lars 79 år

 

 

Top