Avlidna/jordfästa i Bjärnums pastorat 2019

Genom tillmötesgående från pastorsexpeditionen är denna legala förteckning möjlig. Avlidna boende 2019 i Norra Åkarp, Vankiva och Farstorp församlingar som är gravsatta på kyrkogården.

     
     

NORRA ÅKARP församling:
Arne Miller
Gerti Torstensson
Nils Persson
Ronald Johnsson
Brita Sandberg
Elzbieta Pawlak
Lilly Lindskov-Petersen
Sune Andersson
Kerstin Nordqvist
Lennart Gullgren
Sten Edberg
Arne Lindstrand
Gertie Nilsson
Karl Erik Pålsson
Gudrun Berglund
Gary Grönroos
Alice Gräns
Elsa Persson
Bruno Ekberg
Mikael Forsman
Bengt Åke Nilsson
Yngve Thörnqvist
Solveig Svensson
Nancy Johnsson
Margareta Jönsson
Maja Johansson
Åke Gredler
Sten Forsberg
Anna-Maria Lood
Kerstin Johansson
Barbro Persson
Ingeborg Johannesson
Ingrid Andersson
Sten Rubensson
Astrid Nilsson
Benni Olofsson
Assar Svensson
Kjell Rosander
Majken Johansson
Karin Thelander  

FARSTORP församling
Yngve Johannesson
Sven Jönsson
Bengt Gullbrandson
Sten Troedsson
Petrus Olofsson
Åke Lindskov-Petersen
Artur Sjölin  

VANKIVA församling
Mona Johansson
Jenny Nilsson
Ruben Jönsson
Brita Sandberg
Sonja Bodelsson
Majken Segerholm
Hans Åke Bengtsson
Tyra Tuvesson
Svea Andersson
Rose-Marie Mårtensson
Hans Jönsson
Roland Jönsson
Bitte Johnsson
Tommy Persson
Gustav Johnsson

 

Top