Överskott i kyrkan för Vittsjö Verum

Redovisning har skett beträffande den ekonomiska verksamheten inom Vittsjö Verum kyrkliga verksamhet för år 2008. Samfälligheten har 17 hel- eller deltidsanställda i de båda församlingarna. 2008 års överskott på 268 000 kronor överförs till ny räkning.

85,9 procent av boende i församlingarna tillhörde Svenska kyrkan och kyrkoavgiften för de anslutna uppgick till 1,04 procent och begravningsavgiften för samtliga boende var 0,33 procent. Totala kyrkoavgiften för förra året gav 3,9 miljoner kronor och därtill kommer begravningsavgiften med 1,4 miljoner kronor.

Top