Lördagskåseri...

VITTSJÖ. Av hävd röstade jag på Centern under många år då Fälldin vad chef för landsbygdspartiet. När den spetsnäsiga Rödluvan från Småland kom in då gick kåsören ut! Sen dess har kåsören varit närmast en politisk vilde som röstade efter eget sunda förnuft. Det sägs att i ett demokratiskt samhälle får alla tycka och tänka fritt samt framföra sin åsikt men det faller inte alltid i god jordmån.

Nedskräpning på allmän plats är straffbart!

Kåsören var suppleant i Vittsjö kommunalfullmäktige och blev en gång kallad som ordinarie ledamot. En partikamrat föreslog då att pensionat Hemgården skulle inrättas som ålderdomshem eller äldreboende. Kåsören ansåg detta var högst olämpligt med trappor både ute och inne och redan då fanns tanke på bibliotek och det föreslogs. Detta föll inte i god jord varför partivännen begärde bordläggning av framställan. Detta var enda gången kåsören blev kallad då partilinjen inte följdes.

Beträffande Hemgården beslutade kommunfullmäktige med en rösts övervikt att Hemgården skulle säljas i stället för inrättande av bibliotek i den anrika byggnaden. Kåsören lusläste kommunallagen och fann att överklagande till Kammarrätten var möjlig. Ärendet togs upp i lokala centerstyrelsen där färdigt överklagande presenterades för att få större tyngd än ett enskilt överklagande. En ledamot i styrelsen yttrande: ”Vi överklagar inte, dom kan bli arga på oss”. Då samlade kåsören samman sina handlingar och var beredd att lämna sammanträdet men efter vädjan från ordföranden tog ärendet upp på nytt. Kommunfullmäktige fick bakläxa. Resultatet blev att i dag är Hemgården ett bibliotek! Politisk vilde!

Liknande vägmärke fanns vid infart på 21:an.

Kåsören var senare ledamot i Trafiksäkerhetskommittén i Hässleholm där C och S hade sammangaddat sig för att driva igenom förslag. Kåsören ansåg att kommittén skulle behandla trafiksäkerhet utan politik och blev ofta politisk vilde. Förslag förelåg från C att ljusreglering av korsningen väg 21 och Malmövägen i Tyringe där det redan fanns väjningsplikt. Ursprungsförslaget kom från ett kommunalråd som hade utfart från Malmövägen till väg 21. Kåsören ansåg att väjningsplikt var tillräcklig då en ljusreglerad vägkorsning skulle vara till nackdel för den intensiva trafiken med tunga fordon på väg 21. Kåsören blev uppringd av bland annat kommunalrådet som uttryckte sin besvikelse och ilska att inte partilinjen följdes. Kommunalrådet fick uppmaningen att montera en signalkontakt före korsningen och när han tryckte på denna skulle det bli röd våg för all trafik på 21:an! Samtalet bröts. Politisk vilde!

Sammangaddningen i trafiksäkerhetskommittén lyckades besluta att studiebesök skall ske i Holland för att studera rondeller, just när alla tulpaner stod i sin fägring. Två ledamöter reserverade sig mot beslutet. Detta beslut protokollfördes inte! Vid kommande sammanträde beslutades att det var ett ordförandebeslut och att resan hade genomförts med några deltagare!

Några minns kanske ”förargelsens ljus” vid Marknadsplatsen i Vittsjö med röd våg för trafiken på väg 117 vilket innebar att grön våg slog om först när trafiken hade saktat ner farten! Politisk vilde protesterade! Efter en tid togs signalen bort.

 

Top