Lördagskåseri...

Korpralen som tog "kejsaren" i förvar

På volontärskolan året före vår årskull fanns en elev som kallades "Röke-Nilsson" för att skilja honom från de andra Nils-­ sönerna. Han var vicekorpral när vi ryckte in. Bland hans årskam­ rater fanns många som utnytt­jade sin grad och traditionens krav genom att hitta på dumhe­ter mot bassarna. Jag upplevde inte att "Röke" tillhörde dem. Många gånger premierades dum­heterna av befälen med bättre lämplighetsbetyg.

"Röke-Nilsson" hann göra sig känd som den som tog Hasse Alfredsson i förvar när denne spelade kejsar Napoleon. Iförd kronans långkalsonger med Gäl­livarehäng, båtmössan på tvären och med ena handen under uni­formsrocken beställde denne en Napoleonbakelse på markan. "Röke" bedömde att "beväringen hade blivit tokig" och tog kejsa­ren i förvar. Just då hade ingen något att invända mot hans age­rande. Ett tillkallat regementsdagbefäl gjorde samma bedöm­ning av soldatens psykiska tillstånd och eskorterade honom till förvaringsarrest varifrån han dock snabbt släpptes ut. I efterhand när ”beväringen” hade blivit en rikskändis som spexare fick ”Röke” bli syndabocken.

I furirskolan blev ”Röke-Nilsson” underkänd och tvingades sluta. En kort tid fick han tjänstgöra på vår skola och jag hade då tillfälle att prata med honom.

Han berättade att han aldrig haft någon trygghet under sin uppväxt. Han hade flyttats runt på ett antal olika fosterhem och skolor i Röke- och Örkelljungatrakten. Vi konstaterade också att vi varit på skollovskoloni samtidigt. När ”Röke” slutat upphörde kontakten med regementet och kamraterna i många år.

Flera år senare tjänstgjorde Valle Björk som militärpolis i Gaza. Vid ett krogbesök pratade den ofta något högljudde Valle svenska. Från ett bord intill hör han en djup röst som han tyckte sig känna igen. Vad i helvete hör jag - finns det skandinaver i lokalen. Det var ”Röke” och han åtföljdes av en arab.

”Röke” hade gått till sjöss och jobbade sedan några år på båtar i Medelhavet som maskinist och maskinchef. Araben hade han räddat livet på vid en brand och denne ansåg att han efter detta ägdes av ”Röke”.

När hans volontärskola skulle fira jubileum var han en av dem som hörsammat kallelsen och tog flyget hem till Sverige. Vid varje sammankomst därefter har han varit en av deltagarna.

Trots en tråkig barndom och en misslyckad militär karriär har ”Röke-Nilsson” tråcklat sig fram genom livet och visat sig vara en god kamrat.

 

Top