Lördagskåseri...

”En fluga gör ingen sommar” Hurra, jag fick se en vanlig husfluga på vår altan idag den 11 september.

Min titel är ett gammalt talesätt i nästan var mans mun när man sökte sommaren i fjärran. I år har flugor och insekter i övrigt verkligen varit en bristvara.
Detta har i det korta loppet gjort människor nöjda, men blivit graven för många av våra fågelarter.

Forskare har ju kommit fram till att hela mänskligheten vilar på mängden av insekter och dess överlevnad .

Just denna sommar med oväntade väderlekar har betytt en stor decimering av fåglar och ovanstående bristvara.

Vi här har hållit en hög frekvens på småfågel matandet och tillgången på vatten under såväl vår som sommar.
Genom att hålla fåglarna under "våra vingars beskydd" tror vi oss ha räddat en del.

 

Top