Lördagskåseri...

Dialekter

Närmare 60% av oss svenskar gillar sin dialekt. Flest av alla är skåningar, blekingar och norrlänningar.

Stockholmare anser själva att de inte har någon dialekt alls. Men det är ju inte så konstigt då större delen av befolkningen härstammar från snart sagt hela världen.

I Skåne finns flera olika dialekter som samtliga kan inlemmas i skånskan.
Till exempel infödda Malmöbor har en nästan helt obegriplig dialekt mot den i Kristianstad. Det snackas ofta att invandrare först ska lära sig vårt språk. Då kommer frågan vilket av dem?

 

Top