Lördagskåseri...

Avfallshantering på Revinge 

På Revingefältet fanns under 50- och 60-talen en underofficer som hette Rosengren. När vi P2-are först kom dit undrade vi över varför han alltid fikade hos underbefälen och i övrigt umgicks med dem - detta var synnerligen ovanligt på P2, där underofficerarna höll sig på ”sin kant”. Senare förstod vi att han inte accepterades av sina underofficerskamrater eftersom han var en aning originell. Jag vet inte något om hans bakgrund, men något hade hänt på vägen i hans militära karriär och nu tog regementet sitt sociala ansvar och han tilldelades arbetsuppgifter där hans något udda framtoning inte stack ut alltför mycket. Jag tror inte han sysslat med utbildning.

Det går många historier om Rosengren, mer eller mindre sanna, men den som jag skall berätta upplevde jag själv och den beskriver i någon mån hans personlighet.

Han var bland annat ansvarig för att utedass och matavfallstunnor placerades ut och tömdes när gästande förband grupperades fältmässigt i dungarna på fältet. Ungefärlig plats och tidpunkt hade angivits på en beställning som skickats till P7 långt i förväg. Rosengren förvarade alla sådana beställningar på små papperslappar i sina rymliga fickor. Lapparna blev efter hand skrynkliga, smutsiga och söndertrasade men till hans ära skall sägas att han aldrig missade någon beställning. På fastställd tid kom Rosengren, rundmagad, rödbrusig och i lindrigt ren uniform, med sin lastbil till den överenskomna platsen. Bilen var fullastad med diverse tunnor och till sin hjälp hade han ett par slarvigt klädda beväringar. Vid ett tillfälle stod P2- bataljonen uppställd och regementschefen höll på med en genomgång när ekipaget avfallskärl anlände. Rosengren som inte imponerades av höga befäl eller ceremonier gick direkt fram till regementschefen. Byxorna var nerstoppade i ett par gummistövlar. På genuin släbo- skånska och med en skrovlig röst som verkade komma långt nerifrån magen avbröt han genomgången: -Jo översten alltså, var skall ni ha era skithus den här gången alltså?

De flesta hade svårt att hålla sig för skratt och någon försökte diskret få bort Revingeoriginalet. Denne som märkte uppståndelsen fortsatte ”-ja skita alltså de måste vi ju alla - både befäl och beväringar - så översten, var ska ja ställa skithusen alltså?” Ett befäl fick följa med Rosengren och anvisa plats för ”skithusen” och översten kunde fortsätta sin genomgång.

 

Top