Lördagskåseri...

Permissionssedeln

På regementet fanns under ett antal år en så kallad Målpluton. Den utnyttjades som arbetsstyrka och de värnpliktiga var i regel duktiga jobbare och ofta även yrkesutbildade. De hade placerats på plutonen för att de vid mönstringen visat dåliga resultat vid de ”intellektuella proven”. På den tiden uppmärksammades inte sådana problem som läs och skrivsvårigheter. Elever med problem placerades längst bak i klassen och rubricerades som dumma.

Många av de värnpliktiga på Målplutonen var långt ifrån dumma utan tålde gott och väl jämförelse med högre ”skattade” beväringar.

Läs och skrivförmågan kunde det dock vara lite si och så med, vilket följande exempel visar.

Vi fick en permissionsansökan där anledningen omsorgsfullt präntats med spretig handstil: ”jelpa fesmön mä flyttningen”.

 

Top