Lördagskåseri...

”I jåns"…..

” Uttrycket ”i jåns” i betydelsen ”nyss” eller ”för en stund sedan” används nog inte numera. Det dök emellertid upp i ett oväntat sammanhang en gång i slutet av 1960-talet i Revinge.

Vi samövade ofta med andra förband på övningsfältet. Militärhumorn hade ofta döpt en del platser på fältet till namn som kan verka an aning burleska, men som var lätta att komma ihåg, även om de inte stod på kartan.

Klurige göingen Svensson var spaningsgruppchef och han hade med sin grupp nästlat sig in bakom fiendelinjerna och upprättat ett spaningsnäste på en höjd som gick under benämningen ”Västra Patten”.

Därifrån sände han på radio sina spaningsrapporter som enligt bestämmelserna skulle innehålla ”5 S”, det vill säga svara på frågorna Stund, Ställe, Styrka, Slag och Sysselsättning.

Till bataljonsstaben kom följande något kryptiska rapport: ” I jåns passerade fem fientliga stridsvagnar Östra Patten på väg mot Skitiga Gården och Svarta Hål”.

 

Top