Lördagskåseri...

Hösnuva.

Som bondpojke född på trettiotalet fick jag hösnuva utan att veta vad det kom av mer än av just hö.

Jag kommer bara ihåg att en viss tid under juni var det som svårast åtminstone i Dalsland. Värsta tiden brukade vara två sista veckorna under vårterminen, det var alltså de två första i juni.

Skolbarnen kom oftast från bondgårdar och detta innebar ett väldigt snörvlande i skolsalen. 

Nästan värst hade de som inte kände något av hösnuvan men som ändå fick stå ut med den.

Ingen hade nämnt ordet allergi, så alla besvär gick under namnet hösnuva eller sommarförkylning på den tiden.
För egen del varade besvären under större delen av sommaren ”skördetiden". Men det var ingen som lyssnade till klagomålen då i stort sett hela familjen drabbades.

I dag heter det allergi och precis nu känner jag av de pollen som björkarna runt huset börjar sprida. Utan att vara förhärdad, men härdad under lång tid och som lidandet är av övergående art är humöret ändå på topp.

 

Top