Lördagskåseri...

Äkta specialfärg till Gustav Adolfs sten 

VITTSJÖ. Det närmade sig högtid vid minnesstenen, Gustaf Adolfs sten och inskriptionen behövda bättras. Minnesmärket är historiskt och faller under fornminneslagen varför åtgärd måste vara godkänd. Det anses vara ett brott mot lagen att med hjälp av stege och en burk färg fylla i texten?

Så ser en burk ut med Specialfärg!

Kontakt togs med länsantikvarieämbetet med godkännande. Anvisning kom med rekommendation på tre färger som var lämpliga. Besök skedde hos dåvarande färghandlaren i Bjärnum och han konstaterade att två av de rekommenderade färgerna var avsedda för inomhusbruk! Den tredje rekommenderade färgen var plastfärg! Färghandlaren föreslag då Bejers svarta lackfärg och denna burk inhandlades.

Med hjälp av en pall med lagom arbetshöjd påbörjades det noggranna och tidsödande arbetet att förbättra läsbarheten i texten. Efter några timmar finkänsligt arbete utföll detta till eget godkännande.

Inte nog med detta! En kvinna ringde från ämbetet och skulle komma för att se på det utförda arbetet samt vilken färg jag använt! Där började problemen. Inte kunde jag visa upp Bejers svarta lackfärg då den inte var anvisad. Med hjälp av en typograf på Norra Skåne ordnades följande text att anbringa på burken:

 

Var har du köpt denna färg, frågade kvinnan? Jag förklarade att den hade köpts i färgbutiken i Bjärnum. Hon tittade och begrundade. Kanske hade hon godtagit min version om det inte hörts fnissande från köket. Jag fann det då lämpligt att erkänna min förfalskning. Vi åkte till minnesstenen och kvinnan godkände min ifyllnad med Specialfärg.

 

Top