Lördagskåseri...

Spöke på onsdag - då spökade det Spöke på onsdag. 

Tillsammans med kamraten O intog kåsören måltid på ett näringsställe. Samtalet blev angående spöken! En servitris meddelade tydligt att hon inte trodde på spöken då det inte fanns sådana! O bedyrade att visst fanns det spöken då han själv sett sådant vid D! Servitrisen förklarade att hon gärna önskade se platsen.
Du har tur svarade O det är onsdag i dag och då brukar det spöka vid D. Servitrisen var intresserad att följa med till spökeriet på kvällen. Då började intensiva förberedelser för kåsören och en kamrat!

På bestämt klockslag stannade O och servitrisen med sin bil utanför en ruin. Snart hördes rasslande ljud från ruinens källare då en rostig länk drogs över ett lika rostigt spisrör av plåt. Svagt fladdrande ljussken från stearinljus passerade källarens fönstergluggar. Dessutom förekom dova knackningar på källarens betongväggar. Tändstickor med olika ljussken passerade fönstergluggarna och ett svagt ojande hördes från den parkerade bilen.


Sedan kom en lång person sakta klättrande uppför den rankiga stegen iklädd ett vitt lakan samt med en vit papperspåse över huvudet. ”Spöket” stannade en stund uppe på ruinens krön utförande vissa små rörelser. Det illvrålande tjut som hördes från bilen kan inte beskrivas, det måste upplevas! 

Den klentrogna servitrisen hade nu verkligen sett ett ”spöke”! Det var svårt att hålla masken då kåsören gästade näringsstället dagen efter och servitrisen berättade med inlevelse vad hon upplevt. O kunde naturligtvis styrka hennes utsago. 

Givetvis berättade den klentrogna för sina kollegor vad hon upplevt på kvällen. Hon berättade med stark inlevelse vad som verkligen hänt den månljusa kvällen. Flera av personalen blev intresserade för att kontrollera att den klentrogna verkligen upplevt det hon berättade om.

Följden blev att kommande onsdag tog fyra damer i varierande ålder plats i O:s rymliga bil. Samma scen uppfördes och en av damerna önskade lämna bilen för att se närmare på ”spöket”! O förklarade att han inte tog den risken att någon blev skadad av ”spöket” och körde snabbt från platsen.

Ryktet om ”spöket” spred sig och kommande onsdag skulle två bilar med passagerare åka till spökhuset för att uppleva spöket. På kvällen ringde O och berättade att scenen blev inställd. På den tiden hände det att statspolisen övernattade på näringsstället och denna onsdag skulle de övernatta och poliserna var verkligen intresserade att se ett spöke. Om det hade spökat denna kväll hade troligen ordningsmakten utfört en noggrannare rekonstruktion på platsen och då hade hela sceneriet sprucket.

En bekant till kåsören berättade omkring 1990 att hans föräldrar hade köpt en begagnad köksspis. Då de eldade i denna flög spisringarna upp och spisluckorna flög upp. Spisen hade tidigare funnits hos ”D”. Landsfiskalen kom till platsen och upplevde mysteriet. ”Slå sönder spisen, det spökar”, sa landsfiskalen. Orsaken sägs vara att en kvinna fött ett barn i lönndom och barnet eldades upp i spisen! Enligt dåtida uppgift skall finnas anteckningar om havande kvinna på platsen med ingen uppgift skall finnas att hon fött ett barn.

Kåsören: Det finns inga spöken men onaturliga händelser har inträffat som inte har naturlig förklaring. Kåsören har för många år sedan upplevt sådana händelser.

 

Top