Lördagskåseri...

Guldgruvan som blev järnfyndighet.

Under 1950-och 6o-talen hade Tormestorps IF varje år en sommarfest i Lövkvists backe. Som ett stående inslag fanns en gammal torr och giststen ek­ planka som hugade spekulanter skulle försöka slå in spik i. 

Tre 3-tumsspik kostade en krona och man fick dubbla insat­sen tillbaka för varje spik som drevs in i plankan ända till spik­ huvudet. Jag tror inte att någon lyckades med den bedriften.

Nyinflyttade och orutinerade egnahemsägare angrep plankan redan under tidig eftermiddag. Rutinerade gamla bybor undvek den inledningsvis med nesan efter tidigare års misslyckande i färskt minne. Möjligen smög de omkring och glodde på den. De kunde gå fram till den och vända och vrida på den för att i dagsljus om möjligt hitta en svag punkt som de missat föregående år. Kanske gjorde de ett och annat försök med hammaren när andra festbesökare tittade bort. De mest inbitna medförde för säkerhets skull egen "inkörd" hammare.

Framåt småtimmarna, när modet steg hos snickare och annat yrkeskunnigt folk som då häcklats tillräckligt av vänner och anförvanter, kröktes många 3-tumsspik i den motsträviga plankan. Sköna slantar ramlade in i föreningens kassaskrin. Yrkesskickligheten i byn "prisa­ des" genom allehanda ironiska kommentarer från intresserade åskådare.

Plankan försvann tyvärr när föreningens klubbstuga i Lörup revs, annars hade den säkert fort­ farande utgjort en säker inkomst­ källa.

 

Top