Lördagskåseri...

Sverige ett underbart land.

Under 80-talet gick jag Militärhögskolan. Ett av ämnena då var strategi. Vi elever fick i uppdrag att skriva om tänkbara scenario för Sverige i framtid. Jag skrev inte ett ord om invasionshot utan bland annat om miljöhotet och matbrist med som följd stora folkvandringar. Internet låg på 80-talet i sin ”linda”, så detta uppfattades inte som ett framtida hot.

På den tiden hade man ingen aning om Warszawapaktens senare fall och därmed maktbalansens totala förändring. Då på 80-talet fanns en Röd och en Blå pil som upplevdes lika starka och därmed en så kallad maktbalans. Sverige hade ett totalförsvar, -värt namnet och levde i den så kallade maiginaldoktrinen, vilket innebar att stå emot de marginella styrkor som röd eller blå pil eventuellt kunde sätta in mot landet.

Idag är det kusligt att minnas tillbaka hur rätt mina teorier om framtiden stämt in sett mot den tid vi lever i idag. Jag vet i efterhand genom officerskolleger att Högkvartert sparade våra tankar/ teorier som underlag inför framtid.

Stora förändringar tar tid, väldigt lång tid, -men med tidens sakta gång utjämnas religioner, etniska bakgrunder vilka är grund till många krig och förtryck. Kvar står det stora hot som nedsmutsning av miljön/ värme/ vattenbrist/ matbrist gör på många människor i världen idag. Detta hot är det absolut största och påverkar tveklöst hela världen i stegrande tempo. Det ekonomiska hotet via internet kommer vi troligen leva länge med.

Nya Putin, Lenin, Stalin eller Hitler kommer tyvärr upprepas även i framtid.

 

Top