Lördagskåseri...

Klockrent.

Sedan urminnes tider har de flesta ur och klockor spelat olika roller i våra liv.
Till exempel i orden kär som en ”klockarkatt” som betyder mycket förälskad och med ”klockarkärlek” som ju betyder raka motsatsen.

Streaplers spelade låten "Kär som en Klockarekatt"   (Klicka på bilden för musik)

Man kan även använda ordet ”ur” till en hel del. ”Urkund” är ett sådant ord, där man vid första tanken tycker att ordet hänvisar till en besökare i en ”uraffär”! 

Ordets härkomst verkar vara från långt bakåt i tiden. Men ”urkund” är ju i i verkligheten något annat = det kan vara en skriftlig handling eller ett bevis.

”Urusel” är ju ett ord som knappast bara har med klockor att göra även om klockor inte alltid visar rätt tid.

 

Top