HEMBYGDSSÅNGARE JUBILERADE

VITTSJÖ. De allra första dallrande tonerna togs 1982 då några glada sångare i hembygdsföreningen beslutade sig för att ”Sjunga Maj i byn”, så som det var vanligt för ett halvt sekel sedan. En sånggrupp bildades ganska spontant och efter några övningar med Henny Åkesson som musiker med sitt Magdeburgerspel var gruppen redo Valborgsmässoafton 1982.

Några deltagare vid sånggruppens 30- års jubileum i Vittsjö.

Sångarna var förtrupp till nuvarande sång- och spelgruppen, Wittsjö hembygdsförenings sånggrupp. Under de drygt 30 åren som denna grupp verkat har våren sjungits in på Valborgsmässoafton vid uppskattningsvis 300 gårdar och villor. Någon statistik har inte förts hur många lyssnare det varit under denna tid men en gissning är att omkring 5 000 personer har lyssnat.
Under senare tid har sångare och musiker haft stående uppdrag att sjunga in våren vid Valborgsmässobål i Hårsjö och Emmaljunga. Under några år förflyttade sig gruppen med hjälp av buss där alla var samlade för snabbare utfart och infart med nästa mål i sikte. Numera sker transporten med bil.
Det är inte enbart vid hembygdsföreningens arrangemang som sånggruppen anlitas utan flera andra föreningar och sammanslutningar har upptäckt vilka förnäma lokala förmågor det finns att tillgå. Det är en tillgång för hela bygden att ha tillgång till så perfekta sångare och musiker.
Vid 30-års jubileet, som hölls i Furuliden var även tidigare sångare inbjudna till festen. Anföranden hölls och Göingeleve utbringades för den jubilerande sång- och musikgruppen.


 

Top