UNGDOMAR FRÅN TJERNOBYL SJÖNG I RÖKE

RÖKE KYRKA. En del av boende i Röke församling tog plats i kyrkan tillsammans övriga tillresande från hela häradet. Syftet med samlingen var att lyssna till ungdomarna från Tjernobyllägret i Broby. Kanske inte enbart för att lyssna utan också ge ett bidrag till de stora kostnader som lägret medför.


Ungdomar från det drabbade Tjernobyl underhöll i Röke.


Lägerchef och samordnare Rolf Tillman vitsordade att detta var 21:a året som det fanns lägerverksamhet i Broby. Ungdomar från drabbade Tjernobyl hämtas till Sverige för några veckors vistelse undan krig och ofta föräldrars missbruk. Varje år åker ungdomarna till olika platser där de sjunger och spelar. På varje plats tas upp kollekt till verksamheten.
Här om dagen kom de cirka 30 ungdomarna till kyrkan i Röke där de sjöng och spelade. Fyra syskon sjöng och det var solo med fiol. Några av deltagarna var sångsolister. Vid ett uppehåll var det komminister Agneta Svensson som höll andakt vilken tolkades till lägerdeltagarnas tungomål.
Avslutningsvis sjöng de unga lägerdeltagarna bland annat ”Jesus älskar alla barn”. Denna och ytterligare sång sjöngs på Svenska.
Slutligen kom alla ungdomar ner till besökarna i kyrkan och delade ut ”natti natti kram”.
Nästa besök av dessa ungdom blir i Farstorp kyrka lördag den 11 juli klockan 18 samt i Verum kyrka fredag den 24 juli klockan 19.

Top