Nationaldagen i Vittsjö

Tre föreningar erhöll premier från Harry B Jönssons minnesfond med Claes Ruderstam som utdelare. Premier på 5 000 kronor gick till Vittsjö Bjärnum teaterförening, Björstorp skolas fastighetsförening samt Trygg i Vittsjö. Wittsjö hembygdsförenings sångare sjöng flera sånger till eget musikackompanjemang.

Konferiencier och programledare var Gunhild Lindhé som poängterade att Wittsjö hembygdsförening kan fira denna nationens högtidsdag utan ekonomiskt stöd från krisdrabbade Hässleholm kommun. Blockflöjtsorkestern med ledaren Göran Olsson gick i täten för fanborgen. Orkestern spelade också från scenen där även barn hade ställt ut teckningar och berättade sedan om landskapsdjurens egenskaper från många landskap.

Nationalandakten hölls av Carl-Olof Danielsson. Bjärnum manskör sjöng flera sånger och eftermiddagen avslutades med Nationalsången

Top