Kassaregister i skogen

Brottsplats okänd. Fyndplats Vittsjö. På en skogsväg någon kilometer kassareg09.jpgutanför Vittsjö hittades detta kassaregister, uppbrutit.  Länsningen av registret har sannolikt skett under mörker då flera mynt av högre valör samt nycklar fanns på fyndplatsen.  Polisen är underrättad.

Bilden visar det uppbrutna registret.

Top