Askgravlund för miljon i Farstorp

FARSTORP. Farstorps församling har fått en askgravlund. Tillsammans med planteringar, utrustning och liknande blir den totala kostnaden runt en miljon kronor.

Invigningen sker söndagen den 14 maj, efter högmässan i sockenkyrkan, och förrättas av kyrkoherden i Bjärnums pastorat, Mats Svensson.

Det har sedan en tid funnits önskemål om en sådan här anläggning även i Farstorp. Runt millennieskiftet skapades en minneslund - och nu är det alltså dags för en askgravlund. Båda ligger på ”nya” kyrkogården alldeles norr om allmänna vägen mellan Farstorp och Hästveda.

I en minneslund är de avlidna urnsatta och helt anonyma. Inga som helst skyltar eller namnangivelser finns.

I en askgravlund får de urnsatta emellertid var sin liten skylt med för- och efternamn samt födelse- och dödsår. Dessa små diskreta skyltar anbringas på ett särskilt ställe på själva gravmonumentet. Vid de här minnesplatserna finns vilobänkar, växtarrangemang mm. Bara några meter därifrån börjar den så kallade vanliga kyrkogården.

 

 

Top