Månadsmöte med SPF Seniorerna i Vittsjö

VITTSJÖ. SPF ordförande Birgitta Nilsson hälsade 35 medlemmar välkomna och informerade om styrelsens nya sammansättning.

Ordf. Birgitta Nilsson, V.ordf. Elna-Maria Linden, Kassör. Britt-Marie Wirell, Sekreterare. Göran Nilsson, Ledamöter. Bo Wirell, Anna P Johansson, Dorthe Grenaa.

Dagens föreläsare var Jan Ivan Månsson som kallas Jankov Månsson. Känd från Växtmästaren i Osby. Jankovs dotter Anna har i dagarna övertagit Växtmästaren fick vi veta.

Det konstaterades att våren är på gång. Med det följer plantering och odling i trädgård, på balkonger och i krukor. Vi som var där fick verkligen en inblick om vikten av vilken jord som används till olika växter, hur det ska vattnas ,närings tillförsel och hur man odlar i krukor. Träd och buskar är också viktigt att veta så att de beskärs rätt.
Tips om vårblommor som ex minipåsklilja, pärlhyacintens placering, tulpaner och så vi fick också lära oss att murgrönan kan vara giftig. Jankov hade med sig ett eminent exemplar av ett citrusträd fullt med frukter.

Så klart för att äga en sådan växt fodras kunskap om placering, plantering, vattning med regnvatten och att man ska sätta i ett par rostiga spik i jorden för tillförsel av järn. Jankovs kunskap och information om växter av alla slag inspirerade till att få sätta i gång med att så och sätta.
Det ställdes många frågor och vi fick svar på dem alla.

Birgitta tackade Jankov för alla tips och uppslag han gett oss.

Dragning på lotteriet och en vinnare har hämtat sitt pris.

Sponsor för dagens fika var Snapphanebygdens Sparbank. Kerstin Thånell påminde också om vinprovningen på Linden den 15 mars kl 17.00.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Top