Teaterföreningen genomförde Årsmöte

VITTSJÖ. Ordförande Gitte Leger hälsade 30 medlemmar välkomna till årsmötet på Linden. Anna-Maj Jensen valdes till ordförande för årsmötet och till sekreterare valdes Christel Ternemo.

Så följde genomgång av dagordningen. Verksamhetsberättelsen för 2022 genomgicks som bl.a innehöll 11 st kurser och konferenser som styrelsen deltagit i, 10 st föreställningar som genomförts på Medborgarhuset i Vittsjö. Föreningen har också utvecklat att ta till vara de digitala verktyg som finns.

Planer för 2023 är att nå ut till gruppen ungdomar, ökat samarbete med kulturaktörer i närområdet, att erbjuda 10 föreställningar under året varav hälften kommer att vara för barn och unga.

Som ordförande för Teaterföreningen 2023- 24 valdes Gitte Leger för 2 år, Christel Ternemo sekreterare 2023-24 2 år och Sven Larsson kvarstår som kassör. Nya i styrelsen Jenny Svensson och Lisbeth Eliasson.

Ulla Carlström och Gitte Leger

Susanne Pettersson och Gitte Leger

Kjell Nilsson och Gitte Leger 

Det var 3 styrelsemedlemmar som lämnade styrelsen Ulla Carlström, Susanne Pettersson och Kjell Nilsson. Blommor och presentkort stort Tack för deras insatser.

Men det fanns också de som efter förtjänstfullt sätt stött föreningen och utnämndes till HEDERSMEDLEM.

Ulla Carlström med sina 53 år i föreningen, Gunilla Bengtsson 20 år och Anita Tidblad 20 år.

Anita Tidblad, Gunilla Bengtsson, Ulla Carlström.

Här värderas insatser som har gagnat medlemmarna och medverkat till föreningens tillväxt och välbefinnande. Brett utbud, tillgänglighet och samverkan är ledord för Vittsjö Bjärnum Teaterförening.
Viktigt för föreningen är deras sponsorer men viktigast av allt är naturligtvis medlemmarna. Ingen förening utan medlemmar.

Så avslutades kvällen som sig bör med smörgåstårta av föreningens egen kock Gunnel Jönsson och med kaffe och Monica Winkvists goda hallongrottor.

Ordförande Gitte Leger avslutade årsmötet och tackade för visat intresse.

 

Top