Det hände för 100 resp 50 år sedan

VITTSJÖ.

1923

Edith Nilsson reade ut alla sorters skodon.

Emmaljunga Torffabrik annonserade efter 700 slipers till spår mellan Emmaljunga och Yxenhult.

Nytt sågverk uppfördes vid Karl Eneroths fastighet med Sjunne Svensson och Karl Eneroth som ägare.

Sjunne Svensson som var delägare i sågverk.

Vittsjöbor på slädfärd till Bjärnum överfölls av sex pojkar som bombarderade släden med ett antal snöbollar.

20 sökande förklarade sitt intresse som sjukvikarie för småskollärarinna vid mellanskolan.

Harald Svensson, Höjalen förbjöd all jakt samt lösspringande hundar på sina marker under jakttid.

Alma Jönsson öppnade Charkuteri- & Brödaffär samt köpte ägg och smör till dagspris i Josef Nilssons fastighet.

Kyrkostämman beslutade att låta skolrådet uppföra skolhus för mellanskola i Emmaljunga sedan alla ritningar hade godkänts.

Henry Persson i Emmaljunga sålde velocipeder samt utförde reparationer.

Kommunalfullmäktige fick kännedom angående Anton Anderssons testamente.

1973

Skytteföreningen ordnade skytte på skjutbanan i Lehult under sportlovet.

LES i Korsahåla blev bäste skåning under Vasaloppet.

LES vid Korsahåla med några startnummer i Vasaloppet.

Detta år fanns de fortfarande fastigheter i Snärshult som var utan elektrisk ström.

Vid MHF:s 15 årsmöte var avdelningens första ordförande Fritz Björklund hedersgäst.

Fritz Björklund.

Alla inbjöds till kostnadsfri ympning mot polio.

Vittsjö Hus i Gundrastorp med 20 rum och rosendoftande badrum var ledigt för uthyrning.

 

Top