Fiskevårdsföreningen bidrar positivt till bygden

VITTSJÖ. Fiskevårdsföreningen genomförde sitt årsmöte på Furuliden under torsdagskvällen.

De drygt 20 närvarande presenterades en normal dagordning för ett årsmöte. Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det genomförda verksamhetsåret. Thomas Nilsson omvaldes som ordförande för Vittsjö nya fiskevårdsområde.

I verksamhetsberättelsen för 2022 finns bland annat att läsa positiva erfarenheter av det nya digitala fiskekortet. Det nya kortet som nu är lätt för var och en att lösa har även medfört en viss ekonomisk ökning för föreningen. Som bonus dessutom troligen mindre med ”tjuvfiske”.
Föreningen har under fjolåret förbättrat båtisättningsplatsen vid minnesstenen. Man har även inplanterat ål, gös och karp i sjösystemen.
Intresset för kräftfisket i augusti var stort och fångsterna var goda men framförallt ser nog många detta som en tradition och en trevlig familjefest att föra vidare i generationer. I verksamhetsberättelsen skriver man vidare att det förekommer mink och även utter i vattensystemen och att åtgärder vidtagits för att försöka begränsa deras skada på bland annat kräftbeståndet. Länsstyrelsen genomför regelbundet mätning av PH-värde och bedömer dessa som stabila.

Föreningen har sex fisketillsyningspersoner som aktivt bedriver tillsyn, även allmänheten har bidragit med tips om omärkta fiskeredskap och tjuvfiske.

Nya uppdaterade informationsskyltar kommer efterhand att sättas upp vid alla sjöarna och Vieån.
Även under innevarande år kommer bland annat gös att sättas ut i sjösystemen.

Årsmötet beslöt att årets kräftfiske skall som tidigare genomföras vid två tillfällen. Det första tillfället blir den 11-12 augusti och det andra den 25-26 augusti.

Efter årsmötet bjöds närvarande på god smörgåstårta samt kaffe med kaka. Mötet fortsatte därefter vid de olika borden med trevligt ”fiskesnack”.

 

Top