Årsmöte Bjärnums Hembygdsförening

BJÄRNUM. Bjärnums Hembygdsförening höll sitt årsmöte den 14 februari, en lördags eftermiddag på Bjärnums Museum.

Till ordförande för årsmötet valdes Håkan Andreasson och kassör Karin Andersson.

Ordförande gick igenom dagordningen och att justera dagens protokoll utsågs Sten-Åke Johansson och Birgitta Magnusson.

Verksamhetsberättelsen hade delats ut och den godkänndes av de som var på mötet.

Kassör Lillivi Martinsson läste upp kassa och revisionsberättelsen och även detta blev godkänt.

Bjärnums Hembygdförenings styrelse beviljades ansvarsfrihet för år 2022 av revisorerna.

Till år 2023:s ordförande blev det omval på sittande ordförande Håkan Andreasson, övriga styrelsen blev vice ordf. Karl-Gustav Engkvist, sekr. Bengt Eliasson, vice sekr. Beatrice Eliasson, kassör Lillivi Martinsson. Revisorer för 1 år valdes Staffan Bennäs och Jörgen Borgström ers. Rolf Månsson.

Årets avtackningar blev kassör Karin Andersson, suppleanter Karin och Christer Magnusson, lotteriansvarige Annika Månsson och från valberedningen tackade Ann-Britt Nilsson och Bo Rosén för sig. Inga blommor delades ut, istället sattes en summa pengar in till hjälp för Ukraina.

Efter att förhandlingarna hade gåtts igenom, bjöd ordförande in till en trivsam kaffestund med hembakade kakor.

 

Top