Hopp för Vittsjöbygden

VITTSJÖ. Du som bor i Vittsjö samhälle har kanske redan i veckan upptäckt en liten gåva i din brevlåda. Nu i början av maj kommer den här bokpresenten att distribueras till alla hushåll i tätorten. Till hösten blir det sen en fortsättning ute på landsbygden i Vittsjös och Verums församlingar. Bakom presenten ligger alla de kristna församlingarna i Vittsjö, som med boken vill förmedla Tro och Hopp till alla i vår bygd.

”Boken om Hopp” + barnvarianten och ett informationsblad.

”Boken om Hopp” är dels en tilltalande pocketupplaga av Bibelns Nya Testamente i en nyare översättning. Dessutom innehåller boken i början och slutet cirka 140 färgsidor med korta livsberättelser av kända och okända personer om hur Bibeln på olika sätt påverkat deras liv. På dessa sidor finns även förslag till korta böner för en rad olika livssituationer. I brevlådor till förmodade barnfamiljer har även bifogats ”Boken om Hopp för barn”, som innehåller delar av Nya Testamentet berättat i serieform. Med gåvan följer även kontaktuppgifter till kyrkor och församlingar i byn samt reklam om tältkampanjen på Marknadsplatsen 24 – 28 maj.

Här pågår packning av böckerna i Församlingshemmet på 1:a majs förmiddag.

Initiativet till denna bibelmission kommer ursprungligen från Roul och Birgit Åkesson i Genarp, som även startat och leder organisationen ”Brevlådemissionen”. Med hjälp av mängder av volontärer har under de senaste åren samtliga hushåll i flera Norrlandslän fått ”Boken om Hopp” i sina brevlådor. Detta arbete är tänkt att fortsätta med nya län varje år. Makarna Åkesson besökte Vittsjö för en inspirationskväll i februari. I Skåne har ännu inte bibelspridningen kommit igång på allvar, så Vittsjö ligger helt klart i framkant.

 

Top