Det hände i Vittsjö för 100 resp 50 år sedan:

VITTSJÖ. 1923

Det var dans på Vittsjö Dansbana men den inställdes den 1 maj men flyttades till den 5.

Alb. Johansson önskade sälja ett hus af plank, beläget tre kvarts väg från Vittsjö.

Vittsjö sångkör skall medverka vid predikan i missionshuset.

Fru Thekla Lundström annonserade efter äldre, rask och villig ensamjungfru till torvfabriken i Emmaljunga.

Logen af IOGT bildades med 24 medlemmar vid starten.

Snärshult skola på den tiden!

Kyrkostämman beslutade uppta ett lån på 60 000 kronor för uppförande av skolbyggnad i Snärshult och Emmaljunga.

1973

Gillis Lindell förrättade auktion då Hårsjö syförening höll sin försäljning.

Hemvärnsområdet hade övning med fältskjutning i Malseröd. Lottakåren svarade för utspisning av de 50 hemvärnsmännen som fick korv, kaffe och mackor.

Arne Arne Gunnarsson delar ut pris vid annat tillfälle.

Frälsningsarmén kom till Hultatorp skola på Valborgsmässoafton där även Inge och Maj Ivarsson medverkade. Sedan var det samling vid flammande bålet.

MHF och AB ALGA:s familjerally samlade 402 tävlande. Detta blev MHF:s sista familjerally då över 40 funktionärer var engagerade vid kontrollerna. Trots alla funktionärer blev det köbildning. Personalbrist!

Postiljon Erik Svantesson avtackades som lantbrevbärare. Hans dagligt postrunda var 92 km.

Skolstyrelsen beslutade att simskolan vid Pickelsjön startar den 18 juni.

Det kom nära 100 besökare till ”Känn din bygd” i Lehult med Egon Nilsson som ledare.

Golfbanan utvidgar från nio till 18 hål.

 

Top