Kristi himmelsfärdsdag, -Betessläppning, -Metardag..

 VITTSJÖ, BJÄRNUM. Idag är det en så kallad ”röd dag”, -det är Kristi himmelsfärdsdag, som förr även kallades Helgetorsdag och inom kristendomen är en helgdag.

Det är dagen då Jesus efter uppståndelsen, -enligt Nya Testamentet lämnade jorden och fördes upp till himlen, inför elva av apostlarna. Detta har firats sedan 300-talet. Dagen infaller 39 dagar efter påskdagen (på den 40:e).

Liksom påsk och pingst bygger dessa båda helger på måncyklerna och infaller därför vid olika datum varje år. Någon egentlig årsdag för Kristi himmelsfärd kan man alltså inte tala om.

 

Högtiden har även kallats -betessläppningen, eftersom det var då man förr lät boskapen gå ut på bete.

Helgdagen infaller alltid på en torsdag, vilket gör den följande fredagen till en ”klämdag” som möjliggör för många att få en långhelg med ledighet. Sedan 1924 firas dagen också som ”Folknykterhetens dag”.

Dagen ansågs tidigare vara den första sommardagen i stora delar av Sverige och kallades därför för "Barärmsdagen", eftersom kvinnorna då började gå med bara armar. Gökottor, med eller utan kyrklig koppling, firades ofta under denna dag.

I Sverige infaller Kristi himmelsfärdsdag tidigast den 30 april och senast den 3 juni, vilket gör att den ibland infaller på Valborgsmässoafton eller första på maj.

Till Kristi himmelsfärdsdagen har en något udda tradition knutits, – dagen räknas nämligen som första ”Metaredagen” i nästan hela landet oaktat om isen ligger eller ej, -vilket den naturligtvis gör i delar av landet om Kristi himmelsfärdshelgen infaller den 30 april.

Enligt traditionen skulle man på ”Metaredagen” meta från tidig morgon till sen kväll för att se när på dygnet det nappade som bäst. Vid den tidpunkten skulle det nämligen nappa som bäst även resten av året.

 

Top