Räkna med många fästingar i år o värre framöver

VITTSJÖ/ BJÄRNUM. Det ser ut att bli gott om fästingar i sommar. Detta med hänvisning till den milda vintern -22, samt förra årets värme och stora bestånd av smågnagare.

Samtidigt varnar forskare för att fästingar blir ett växande problem framöver. Klimatförändringarna hjälper både vår vanliga fästing och nya arter att sprida sig i landet.

Foto: Anders Lindström/SVA

– Fästingarna har utvecklats i omkring 150 miljoner år, ända sedan dinosauriernas tid och har blivit specialister på att suga blod från olika djur.

För att minska risken att bli upptäckta har fästingar bedövningsmedel i sin saliv, som de sprutar in i värddjuret. Dessutom har de ämnen som vidgar blodkärlen så att blodflödet hålls igång och som hindrar blodet från att levra sig.

I Sverige har cirka 20 av jordens uppskattningsvis 900 olika fästingarter påträffats. De flesta är likt fladdermusfästingen inte kända för att bita människor. Den dominerande art som ger sig på människor, som fått det ganska slätstrukna namnet vanlig fästing (Ixodes ricinus), klarar ändå av att på egen hand ställa till med stora problem.

Den kan den sprida borrelia, hjärninflammation och flera andra mer eller mindre besvärliga sjukdomar.

Och problemen kommer troligen att bli värre. I rapporten ”Hälsokonsekvenser av klimatförändring i Sverige” varnar Folkhälsomyndigheten för att fästingburna infektioner kan bli ett av de allra största hoten mot den svenska folkhälsan framöver. Det beror till stor del på att fästingen kan sprida sig till större delar av landet i takt med att klimatförändringarna ger mildare vintrar och längre perioder med grönska som skyddar fästingarna från uttorkning.

– Men man kan också tänka sig att andra fästingar som kan sprida sjukdomar kommer in i Sverige. Det ser vi redan tecken på, men de är inte lika dominerande än. Men med klimatförändringarna kommer det sannolikt mer och fler fästingar av andra slag, tillägger han.

Foto: Peter Wilhelmsson, Linköpings universitet

Ett problem med Tajgafästingen är att den kan bära på två farligare varianter av det TBE-virus som kan orsaka hjärninflammation. Enligt vissa studier kan dödligheten vara så hög som 30 procent, jämfört med omkring 1 procent hos det TBE-virus som sprids av den vanliga fästingen längre söderut i landet.

I södra Sverige börjar ett antal olika fästingarter dyka upp från länder längre söderut i Europa. Än så länge tycks dock ingen av dem ha klarat av att para sig, lägga ägg och bosätta sig permanent i Sverige.

Det viktigaste är att skydda sig mot att bli biten. Det behöver inte vara så svårt. Fästingarna attackerar nedifrån, så långa och gärna ljusa långbyxor nedstoppade i stövlar är en bra barriär, samt en långärmad tröja. När man kommer hem är det klokt att undersöka kroppens alla skrymslen.
– Man ska absolut inte vara rädd för att gå ut i naturen.
– Och om man rör sig i områden där det finns mycket TBE-smitta bör man se över sitt vaccinationsskydd.

● De flesta fästingbett är ofarliga. Men det är klokt att ta bort fästingen så fort som möjligt. Då minskar risken att eventuella smittämnen hinner spridas till kroppen.

● TBE-virus förs över snabbt via fästingens saliv, medan borreliabakterier, som finns i fästingens mag- och tarmkanal, kan dröja upp till ett dygn.

● Ta bort fästingen med exempelvis en pincett, genom att ta tag nära huden och dra varsamt rakt ut.

● Håll koll på bitstället efteråt. Om du får en rodnad inom några veckor med en diameter på åtminstone 5 cm, eller symtom som feber, huvudvärk eller känner dig sjuk på annat sätt bör du uppsöka läkare.

Källa: Folkhälsomyndigheten

 

 

Top