Sommarakademin 2023

VITTSJÖ. Genomfördes i dagarna två 7 augusti i Vittsjö och 8 augusti i Bjärnums museum. Där var fyra föreläsningar varje dag.

Vittsjö 7 augusti
Professorn i arkeologi, Göran Burenhult, hade tyvärr blivit sjuk, så i hans ställe höll Anders Ödman en genomgång av kyrkor och kyrkokonst i Ringsjöbygden, och hur sådant har påverkats av nära och långväga kontakter.

Den danska äldsta kungalängden kanske kommer se ut så här

Museichef Sven Rosborn gjorde en betraktelse över arkeologins väsen och villkor som vetenskap. Nya dokument gällande Danmarks kungahistoria visade Rosborn att vi kommer att behöva ompröva bl.a. kungalängden i det tidiga Danmark. Forskning pågår.

Fredrik Larsson och Anders Ödman diskuterar gravfynd vid kyrkan i Kristianstad

Arkeologen Fredrik Larsson redogjorde för utgrävningarna kring kyrkan i Kristianstad, och de resultat och slutsatser man kan dra av dessa.

En stor koncentration av adelsgårdar och runstenar fanns söder om landsvägen

Efter ett våffelmellanmål på Sjöstugan, avslutades dagen med att Anders Ödman höll en öppen föreläsning om Skånes äldre historia, invandring hit av bl.a. Yamnayafolket, samt bakgrunden till alla de borgar som finns i Skåne. Dessutom berättade Ödman om den gravhög han sent om sider spårat på sin egen tomt.

Anders Ödman talade bl.a. om tvillingborgar, t.ex. Vittsjöborg och Losborg

Bjärnum 8 augusti
Dagen började med en tipsrunda bland de rikhaltiga föremålen på Bjärnums museums fyra olika byggnader.

Släktforskarna Lena Ringbrandt Ekelund och Hjördis Nilsson gick igenom de olika stegen som krävs för att man ska kunna släktforska med DNA. Där fanns också möjlighet att bli topsad för att få möjlighet till säkrare biologiska släktskapsförhållanden i sin egen släkt.

Stephan Swärd, från Åkatorp vid Värsjö och Ängelholm, redovisade en mycket noggrann genomgång av skiftena i Värsjö by, en av de största i Göinge. I synnerhet gällde det de förändringar i byn som tillkom genom laga skifte på 1800-talet.

Efter lunch berättade lokalhistorikern Claes Ruderstam om sin resa från ungdomsåren med starkt historiskt intresse, via skattjakter på stenålders-, bronsålders. och järnåldersföremål fram till en aktiv kartläggning av Vittsjöbygdens historia under de senaste seklen.

Årets Sommarakademi avslutades genom att arkivarien vid Riksarkivet i Lund, Petra Nyberg, berättade om hur hon genom djupdykningar i arkiven funnit rikhaltigt stoff för att skriva sin roman Missgärningar. Ytterligare en roman är på väg från Petras hand, och hon hyser gott hopp om att det så småningom blir en trilogi.

 

Top