Husförhör i Emmaljunga hembygdsgård

EMMALJUNGA. Så var det dags för årets första husförhör i församlingen. Som Lina i Katthult sa: Aldrig får man vara glad. På sommaren är det åska. På vintern husförhör. Ja, hur skulle det bli för de ca 30 personer, som samlats i Pallas stuga? Viss oro kändes när prästen Christer Frostensson stiger in iklädd svart höghatt och kaftan, men hans goda leende gjorde att vi snabbt kunde slappna av!

Karin Persson, som denna dag firade 5 år som Vittsjöbo, hälsade alla välkomna och berättade lite om husets historia. Till kantor Kerstin Sturessons ackompanjemang inleddes husförhöret med psalmen De blomster som i marken bor. Prästen berättade så om husförhörets betydelse förr i tiden, då dessa var ett sätt att kolla upp vilka som bodde i landet, en slags folkräkning. Prästen hade på den tiden med sig till husförhöret den stora församlingsboken, där namnen på alla i församlingen var införda, när och var de var födda, varje gård/hus för sig rotevis. Även drängar, pigor och inhyses fanns med. Här fanns uppgifter om giftermål, in- och utflyttning, närvaro vid husförhör, skriv- och läskunnighet, militärtjänstgöring m m. Idag en fantastisk upplysning för de som släktforskar. Så skulle man ju förstås kunna katekesen. Vår präst för kvällen hade med sig och visade ett exemplar av Luthers lilla katekes.

Eftersom vi skulle kolla upp vilka vi var som deltog 2023, fick vi var och en kort berätta vad vi hette, var vi var födda och lite var vi bott och verkat. Det visade sig att många var födda eller hade bott i Småland.

Hembygdskören under ledning av Boel Bengtsson med döttrar sjöng vid tre tillfällen vardera två sånger, nämligen En dörr på glänt, Och sången väller fram, Du hemmets jord, Den lilla fågeln, Lugna hamn och Hör mina ord. Förr var det stort gästabud vid dessa husförhör och kunde hålla på mer än en dag, så man fick förbjuda detta. Dock hade det denna kväll dukats upp lite fika i det lilla köket och man kunde låta sig väl smaka om man inte hade tagit med sig egen fikakorg. Det var en gemytlig samvaro med många glada skratt. Karin visade också upp en psalmodikon, ett instrument som ofta användes förr t ex vid husförhör och det var på 1800-talet det vanligaste instrumentet i Sverige.

Kvällen avslutades med samtal kring 9 frågor om Jesus samt psalmsång: Bred dina vida vingar. Karin tackade prästen för ett trevligt och intressant husförhör och framförde tack till alla som medverkat på ett eller annat sätt och manade alla att köra försiktigt hem.

Om man inte kunde delta denna kväll, blir det ett nytt husförhör i Hultatorps skola den 2 oktober, men då med präst Sven Röstin.

 

Top