Allsångsgudstjänst i Farstorp

FARSTORP. Kyrkan i Farstorp hade ganska många besökare under den gångna helgen. Mest folk lockade söndagskvällens allsångsgudstjänst i Farstorps bygdegård: 51 besökare.

Till lördagens minnesgudstjänst i kyrkan kom runt 40 personer. Ungefär lika många deltog i fredagens gravsmyckningskaffe i församlingshemmet. Ytterligare en gudstjänst lockade 40 personer under den gångna veckan.

Kyrkoherde Mats Svensson höll i ett par av arrangemangen.

 

Top