Vi lever i en förändrad värld

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Du har säkert även i andra media noterat en rapportering av ökning av antalet inbrott i bygden. Även antalet bedrägerier har ökat, inte minst via mail eller via telefon.

-Jag har kört ”Trygg” sedan sent -90tal och märker tydligt att antalet oegentligheter i bygden ökat. Nu handlar det inte enbart om att fotografera bygdens djur, utan mer om nummerskyltar på ”mystiska” bilar. Det handlar inte bara om inbrott, -narkotikan har ökat o spår ses tyvärr nästan varje natt, säger en ”Trygg”-veteran.    
De få ungdomar som orsakar skador vid skolan o Medborgarhuset är egentligen det lilla problemet, den utbredda narkotikan i bygden är enormt mycket värre, -avslutar veteranen.

Trygg i Vittsjö har noterat ställe för överlämning av narkotika till bland annat :Bäckabro, Minneslunden, P-platsen vid Medborgarhuset, P-platsen vid Biblioteket, ICA-parkering, Buss-hållplatsen, Qstar-macken (baksidan), badplatsen vid Pickelsjön. Flera foton med regnummer på både leverantörers bilar o köpares är lämnade till polis.

Genom Trygg-patrullernas närvaro och utmärkta sätt att dokumentera och rapportera begränsas förhoppningsvis intresset för brottslig närvaro i bygden.

Ovan nämnda brottslighet kan mycket väl vara en följd av det omvärldsläge vi har just nu. Fattigdomen i vissa länder gör att inbrott i ”blåögda” Sverige tyvärr kan vara enda utvägen. Har du gjort nödiga åtgärder för att förhindra brott i din bostad?

Ser du något som inte stämmer, -en bil som normalt inte finns i området, notera regnummer eller ännu bättre ta en bild. Samverka med dina grannar, berätta om bortavaro, skotta snö, parkera extrabilen på grannens uppfart, -är enkla exempel på samverkan.

Larm o kameror är naturligtvis bra. Följ dessas rapporter o larma även via 112 polis vid minsta tendens till inbrott.

-Får du samtal från en uppringare du inte känner, - svara ALDRIG, ignorera signalen, -eller lägg på luren. -Du kan senare kolla om uppringaren är legal. I annat fall kan du spärra uppringaren.

Uppge ALDRIG några uppgifter via telefon eller mail, -detta är helt FEL, -en stor synd, -men utgör tyvärr även drivkraft för bedragarna att jobba vidare. Alltför många luras idag av dessa vältaliga bedragare. Var inte ”Blåögd” du också!

Var inte rädd att ringa 112 om du ser ett brott eller 114 14 om du vill tipsa Polisen. För Vittsjö-området går det även att ringa ”Trygg i Vittsjö-bilen”, 0708 93 06 85, för att tipsa. För Bjärnum gäller 0708 98 98 07 för att kontakta ”Trygg i Bjärnum”.

Det förekommer troligen rekognosering av villaområdena dagtid. I Västanskogen noterades för ett tag sedan ett gäng som ägnade sig åt att fotografera en del villor. När de själv blev fotograferade var det inte lika roligt. De försvann ganska snabbt.

Trygg i Vittsjö har idag god rekrytering och täcker för bevakning årets samtliga dagar.

Intresset för motsvarande Trygg- verksamhet i Bjärnum är av någon anledning sämre. Flera medlemmar kör just nu två eller till och med tredubbla körpass. Här önskar naturligtvis föreningen att fler ansluter sig för att kunna upprätthålla bevakning och minska belastningen på nuvarande medlemmar.

Även Bjärnum är naturligtvis drabbat av motsvarande inbrottsvåg och andra motsvarande som fallet är i Vittsjö.

Att visa närvaro med Trygg- bilarna som ”ser o rapporterar” är omvittnat preventivt mot brott. Föreningarnas mycket nära samarbete med polisen ger även ökad tilltro till den brottsförebyggande verksamheten.

Du är alltid välkommen att anmäla dig som chaufför till båda föreningarna. För Vittsjö finns information på föreningens hemsida, eller genom ordförande Sivard Strand 072 357 49 27.

För Bjärnum kontakta föreningens ordförande Bo Nilsson via 072 706 06 35.

 

Top