Verums GoIF årsmöte

VERUM. Det var ingen stor uppslutning på årsmötet, kanske det berodde på mer spännande EM handboll på Tv, Sveriges match om tredje priset mot Tyskland.

Till mötesordförande valdes sittande ordförande Håkan Arvidsson och till mötessekreterare valdes Anna-Lena Håkansson.

En del av styrelsen Anna-Lena, Sven och Håkan.

Verksamhetsberättelser lästes upp om fotbollen och pingisgruppen. Fotboll har spelats 2023 tillsammans med Jägersborg och planeras bli så även i år med Bosse Sand och Hampus Dahl som tränare, träningen på konstgräs i Osby startar i februari.

De har också arrangerat Hövdingeloppet tillsammans med Ola Johnsson, som hade 166 anmälningar, det var 146 som sprang de 2 distanserna på tio och 4,8 km.

Fredagskul för ungdomar har samlat ca 10-12 st varje gång. Ave Verum har också haft träffar bla Soppkvällar. Loppmarknad mitt i byn är populär och omtyckt, styrelsen tar senare beslut om den blir av även i år, det krävs många frivilliga för att genomföra den.

I den ekonomiska berättelsen framkom att behållningen är god i föreningen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Årsmötet fortsatte med att välja ny styrelse, olika kommittéer. Det blev omval på de flesta poster. Styrelsen för 2024 består av Ordförande Håkan Arvidsson, kassör Anna-Lena Håkansson, övriga styrelseledamöter är Joakim Widesjö, Kristian Nilsson, Björn Holmberg, Sven Larsson, Åsa Håkansson och Åke Christoff. Suppleant Dan Olsson.

 

Top