Vittsjö Hushållningsgilles och Vittsjö LRF-avdelnings årsmöten

HÅRSJÖ. Nästan på dagen för ett år sedan hölls de förra årsmötena. Att man väljer samma dag för just dessa mötena beror på att de flesta aktiviteter som görs under året, görs av föreningarnas samlade krafter.

Hushållningsgillet var först ut med sitt möte som startade 18.30, 12 personer hade anammat kallelsen och i denna kunde vi läsa att distriktsveterinären Sebastian Lundin skulle komma och prata om ” När svinpesten kom till Fagersta”.

Mötet hölls i Hårsjö skola och från kaminen spred sig en skön värme

Först ut var Hushållningsgillet, ordförande Lena Svensson hälsade oss alla välkomna och så tog mötet vid. Karin Söderquist skötte protokollet

Kjell Uno Ögren valdes till att justera protokollet jämte ordföranden. En ny medlem valdes in i styrelsen och det är Gunnel Gustavsson då Lars Eric Svensson valt att hoppa av sitt uppdrag. Aktiviteter under 2023 gjordes tillsammans med LRF.

Innan det var dags att lämna över till LRF:s informerade Lena Svensson om att hon sett att Sara Bäckmo i Hushållningsgillets regi skulle hålla ett föredrag på Borgen i Osby den 10 mars – Nördigt om fröodling -. Detta är fel information. Föredraget hålls helt och hållet av Sara Bäckmo själv och är man intresserad av att deltaga så gör man anmälan direkt till Sara via hennes hemsida.

Så var det dags för LRF att hålla sitt årsmöte och till detta kom det några fler än till det föregående, vi var ca 25 personer totalt i lokalen. Ordförande Jerry Olsson hälsade oss alla hjärtligt välkomna till detta årsmöte.

Val av ordförande, sekreterare, styrelse, revisorer, valberedningen där blev det omval för samtliga.

Ann Marke gick igenom Hässleholms Kommungrupps årsmöte som hölls den 29 november 2023.

Jerry Olsson gick igenom LRF:s verksamhetsberättelse 2023, gemensamma aktiviteter med Hushållningsgillet förutom att LRF alltid har en egen bowlingkväll under november månad samt att dom även haft en studiecirkel där man studerat tidningen LAND.

Han berättade också att styrelsen har enligt uppdrag från årsmötet skickat in en motion till LRF:s årsstämma om ”Åtgärder krävs mot växande vargstam”

Den 31 december 2023 hade Vittsjö LRF-avdelning 121 medlemmar – en minskning med 16 medlemmar.

Under 2023 gjorde LRF och Hushållningsgillet följande aktiviteter: Skogsgallring i Gundrastorp, Fältvandring hos Jerry och Lena i Gundrastorp, Trädgårdsutflykt till Jeppa S trädgård i Svenstorp utanför Osby, cykeltur med samling i Bröna samt studiebesök på lampfabriken Rubn i Vittsjö.

Gemensamt planerade aktiviteter för 2024:
Skogsdag blir det den 6 april.
Fältvandring maj/ juni.
Kombinerat företagsbesök och cykeltur blir det i augusti då bär det av till Gustav och Lovisa Karlström i Hemmeströ.

Just nu saknas förslag om var det kan hållas en trädgårdsträff. Båda föreningarna tar tacksamt emot förslag om detta.

Jerry förklarade sedan mötet för avslutat och bjöd oss alla in till att ta för oss av serveringen

Efter fikat var det så dags för dagens gäst Sebastian Lundin att ta till orda:

Blev klar med sin utbildning till veterinär 2011, arbetar numera som distriktsveterinär och en av de 10 insatschefer som ligger stand by vid stora utbrott såsom fågelinfluensan i Kalmartrakten och nu senast den afrikanska svinpesten i Fagersta. Fagersta, denna bygd som ännu en gång drabbats av ännu en katastrof. Där har varit stora översvämningar och en stor skogsbrand och så nu detta, den afrikanska svinpesten som bröt ut i september 2023.

Smittan i området kom från Återvinningsstationen på orten, den var då inte inhägnad så det var fritt fram för vildsvinen att rota och böka runt i jakt på något ätbart. Importerad kallrökta charkvaror lär ha varit boven i dramat.

När något sådant här händer är det inte bara till att ge sig ut i skog och mark och själv ge sig i kast med det hela. Nä, allt styrdes från den på hemligt ort belägna sambandscentralen och därifrån styrdes det hela upp och man såg även till att både svenska och EU-lagar följdes.
Man började med att stängsla in och jägarna tilldelas zoner att söka igenom efter kadaver och markerar var sådana hittas. Kadavren togs sedan omhand av en särskild kadaverpatrull och djuren obduceras. Skyddsklädsel användes när man vistades i det smittade området och det var även viktigt att sanera sig själv efter utfört arbete.
Med hjälp av de 900 åtelkameror som medlemmar från Svenska Jägarförbundet satt upp, så kunde man följa var vildsvinen höll till och inom vilket område dom rörde sig.

Smittan är dödlig för tam – mini – och vildsvin, ger inre blödningar som tränger ut genom huden. Drabbat djur avlider inom en veckas tid och för att minimera lidandet för djuren fångades dom i särskilda nätfällor. Tillsammans med närvarande länsveterinär gjordes därefter smittskyddsavlivning, även prover togs för att säkerställa smittan .I en särskild stor behållare, Hurricane, eldades kadavern upp. Av det 100 tal vildsvin som fanns i området avlivades ca 60 stycken.
Jordbruksverket köpte åkermark för att kunna hålla vildsvinen inom smittat område.

Av säkerhetsskäl fick även 50 tamgrisar i närområdet avlivas.

Befintliga viltstängsel samt 3,5 mil nybyggda stängsel omgärdar nu det smittade området.
Under december släpptes vissa restriktioner i området. När ytterligare sådana kan göras, ja det bestäms utifrån EU-regler och bestämmelser.

Kvällen avslutades med att Jerry Olsson tackade Sebastian för en intressant föreläsning samt överlämnade en gåva .

 

Top