Wittsjö Hembygdsförenings årsmöte

VITTSJÖ. Medlemmarna välkomnades på lördagseftermiddagen till årsmötet i Församlingshemmet, detta av tidigare ordförande Kire Malmberg. Hon välkomnade även föreningens sånggrupp som därefter framförde ett antal trevliga visor, flera med lokal anknytning.

Lars Henningsson valdes att leda årsmötet. Mötet följde utan anmärkning gängse dagordning. Till ny ordförande för föreningen valdes Lynn Heurlin Karlsson, i övrigt blev omval på de flesta posterna.
Även i de 13 olika kommittéerna blev det i huvudsak omval.

Vid punkten beslut om reviderade stadgar blev det återremiss till styrelsen.

Medlemsavgiften för 2025 fastställdes oförändrat till 150:-

Efter välsmakande fika framträdde åter den välsjungande sånggruppen med flera visor från Göingebygden.

Thomas Johnsson från GBF visade ett mycket tänkvärt bildspel. Han berättade att tyvärr har en stor del av våra småkryp främst genom människans påverkan nästan försvunnit. Några av dem troligen tyvärr för all framtid. Thomas pekade på vikten att vi måste skydda vår natur, -att skapa livsmiljöer även för våra småkryp. Han berättade även lite om hur en obalans i naturen indirekt kommer att påverka oss människor.

 

 

Top