Översvämning

FARSTORP. Stora delar av den öppna ytan vid ”Olastorps myr” är fortfarande översvämmade efter allt regn - men situationen har varit ännu blötare än vad den är just nu.

Bild från översvämningen på Olastorps myr, Farstorps församling, februari 2024.

Den välbekanta så kallade ”Myren” omfattar cirka 50 hektar (runt 100 tunnland). Flera byar har nu mark under vatten där. En av jordägarna är för övrigt den kände finansmannen Roger Akelius.

Den gamla, stora bärgningsladan står kvar efter åtskilliga decennier, men nu står området under vatten. Där har förr i tiden bärgats både hö, havre och annat. Även stationära tröskverk har tidigare tagits dit, för att kunna tröska säd. Där har från början funnits så kallade bärgningsängar för att få foder till djuren. Potatis, betor och annat har även odlats och bärgats ute på ”Myren”.

”Jag är född i Olastorps by men jag har aldrig förut sett så mycket vatten där ute, säger Kerstin Tillström. Det har varit helt kolossalt även om en del vatten nu sjunkit undan.”

Lantbrukaren Johan Thörn, som bor i Olastorp med utsikt över den stora översvämningen, är också imponerad:
- Det är något unikt för många, många år.

Fler bilder från översvämningen på Olastorps myr, Farstorps församling, februari 2024. 

 

Top