FÖRELÄSNING I MARKARYD

MARKARYD. Fotografen och ornitologen Göran Johansson, Halmstad berättade och visade bilder och film om "Lappugglor i södra Sverige" i söndags i Gula Huset i Markaryd inför ett 30-tal besökande. Arrangör var Markaryds Föreläsningsförening i samarbete med Markaryds fågelklubb.

Göran började med att berätta om att han som ung pojke fick låna sin pappas gamla enkla kamera, vilket gav honom inspiration att fortsätta att fotografera. I vuxen ålder startade han egen fotofirma och blev både landskapsfotograf och naturfilmare. Han visade bild på sin fotoutrustning, som innehöll en väldigt sofistikerad, ljudlös kamera med ett långt och avancerat teleobjektiv. Dessutom hade han en ljudlös filmkamera.
Med denna utrustning kunde han zooma in fåglar på mycket långt avstånd, som om de befann sig alldeles intill i närbild.

Han berättade vidare, att han fascinerad lyckades se den första lappugglan i södra Halland, varefter han blev en verklig entusiast med att leta upp fler häckplatser av lappuggla. Fågelentusiaster kom från hela södra Sverige. Busslaster anlände t.o.m. från Danmark.

Varför har då lappugglan etablerat sig i södra Halland, västra Småland och Skåne?
Jo, den trivs främst i tätare, lite fuktigare barrskogar, men i Norrland, där den häckat mest, kalhuggs skogen enormt under senaste årtiondet, vilket medför att lappugglan inte längre trivs där utan ger sig på flykt söderut för att häcka och söka föda. 

Göran fortsatte att berätta om att lappugglan (Strix nebulosa laponica) på 30-talet kom från Ryssland in i Finland och på 50-talet från Finland in i Sverige. År 1987 fanns det här 130 häckningar. För närvarande uppskattas antalet till 2000 individer, dvs 1000 par. Lappugglan är nomad och flyttar till områden med rikligare sorkförekomst.
Den häckar i bon i träden, som andra större fåglar har övergivit. Människan kan hjälpa till med att sätta upp plattformar med måtten 50 x 60 cm. I botten placeras en bädd av granris, kutterspån och överst torrt gräs.

Lappugglan, nästan lika stor som en berguv, mäter 140 - 150 cm mellan vingspetsarna och är 50 cm hög. Honan lägger först ett ägg och ruvar direkt, varefter hon om några dagar lägger nästa ägg o.s.v. Resultatet blir 3 - 4 ungar av varierande storlek. Dessa kan höras upp till 800 meters avstånd vid gynnsam vind. Födan består första veckan av sönderdelade näbbmöss för att senare övergå till sorkar, som ungarna äter hela. Efter ca 35 dagar lämnar de boet.

Göran Johansson avslutade föreläsningen med att visa en mycket tilltalande och välinspelad film om ett häckande lappugglepar med två ungar, som förevigades i närbild.

Publiken uppskattade till fullo föreläsningen. Som minne av kvällen avtackades Göran Johansson av ordf Alpo Persson med en av Markaryds lokalhistoriska förening utgiven Markarydsbygdenbok.

 

Top