Ny ordförande i Verums LRF

VERUM. Lantbrukaren och skogsentreprenören Martin Olsson, 38, från byn Magnarp har valts till ny ordförande i Verums LRF-avdelning. Den aktiva föreningen har nu 68 medlemmar - och årsmötet besöktes av ett 20-tal aktiva.

Verum har alltså kvar en egen LRF-organisation medan avdelningarna i Vittsjö och Bjärnum nyligen slagits samman till en.

I Verum är bönderna och de andra medlemmarna i lantbrukarnas riksförbund (LRF) aktiva och pigga på nya programpunkter.

För två år sedan arrangerades en välbesökt och lyckad skogsdag i bygden. Denna gav också ett visst ekonomiskt överskott.

- Därför bjöds alla vid årsmötet på smörgåstårta, inköpt i Bjärnum, berättar Ingvar Larsson, som för några år sedan avslutade en cirka 35 år lång period som ordförande…

Någon ny skogsdag är inte planerad till i år. Men de 68 medlemmarna hoppas ändå på ny smörgåstårta till nästa årsmöte.

- Vi tänker fortsätta vara en egen avdelning inom LRF, avslutar pensionären och skogsbonden Ingvar Larsson.

 

Top