Årsmöte i Farstorp-Hästveda LRF

FARSTORP. Farstorp-Hästveda LRF- avdelning har hållit årsmöte, där det blev omval över hela linjen. Krister Svensson i Åbuen vid Hästveda fortsätter som klubbförare.

Bertil Thorson i Hörröd/Länekärr är vice ordförande, medan Stefan Bodelsson från Ingelstorp är kassaförvaltare sedan många, många år. Farstorp-Hästveda LRF har cirka 100 medlemmar.

Antalet heltidsbönder minskar hela tiden, medan ”övriga” intresserade för de gröna näringarna fortfarande håller sig på en hygglig nivå i bygden.

Under 2024 kommer föreningen bland annat att göra ett studiebesök ute på Åbuamossen- i trakterna mellan Hästveda och Verum - med arbetande personal och maskiner i full verksamhet.

Detta studiebesök bör engagera folk, säger vice ordföranden Bertil Thorson. Torvupptagning har ju varit en klassisk syssla i våra bygder.

Ordföranden Krister Svensson ser lite ljusare på lantbrukets möjligheter under 2024-2025 än under det ekonomiskt svåra året 2023.

- Det är tufft att vara bonde idag, men vi inom LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) har framtidstro och försöker gå vidare.

- Gemensamma aktiviteter är också viktiga för en intresseorganisation som vår.

 

Top