Intressant fiskestämma lockade många medlemmar

VITTSJÖ. Ortens Fiskevårdsområdes- stämma lockade många fiskeintresserade personer till Furuliden.

Ordförande Thomas Nilsson öppnade mötet och gick snabbt genom de fastställda mötespunkterna. Det blev omval på i stort sett samtliga poster i styrelsen.

Thomas berättade att man kommer söka bidrag för att genomföra vassklippning i sjösystemen under året. Han berättade vidare att den kalkning som sedan många år sker i tillrinnande åar och som är mycket viktig för att bibehålla den goda vattenkvaliteten kanske kommer att avslutas. Föreningen kommer dock att kontakta länsstyrelsen för att om möjligt få statliga medel för fortsatt kalkning.

Under fjolåret planterade föreningen ut ett ganska stort antal vuxna Gösar i Fiskevårdsområdets övre sjöar. Även under 2024 kommer Gös att sättas ut.

Sven Albinsson berättade att det för närvarande finns tre risvasar utplacerade i sjöarna, samtliga är förankrade och ordentligt utmärkta. Tanken med risvasarna är att dessa skall gynna främst reproduktionen av småfisk.

Under året har såväl föreningens åtta Fisketillsynings- personer samt även privatpersoner bidragit till att begränsa tjuvfisket samt gjort det möjligt att beslagta omärkta fiskeredskap.

Sverre Albinsson berättade att föreningen bytt ut, samt även satt upp fler ”Fiskekort- skyltar” där du enkelt online via www.iFiske.se köper giltigt fiskekort.

(För större, klicka på bilden)
På dessa skyltar finns QR-kod för att få mer information om fiskevattnen, vilka regler som gäller samt även möjligheten att direkt köpa ett fiskekort. Information finns på flera språk, så nu är det omöjligt att påstå att man ”inte visste”.
För den som hellre vill köpa ett ”papperskort” finns denna möjlighet både på Vittsjö Camping och på ICA Vittsjöhallen. Där finns även djupkartor att köpa. Under stämman fastställdes att oförändrat fiskekortpris skall gälla för 2025.

Till fleras glädje fastställdes att kräftfiske skall ske även i år. Som vanligt sker detta först efter styrelsens provfiske. Premiär blir det den 9 augusti samt ett andra fiske även den 23 augusti. Mer information kommer att finnas på föreningens hemsida.

 

Top